InBody Scan

Pracujeme s diagnostickým prístrojom InBody 770, ktorý je svetovo uznávaný a používaný v oblasti medicíny a športu. Predstavuje najvyššiu radu bio-impedačného merania. InBody 770 používa metódu osembodových dotykových elektród a následne analyzuje výsledky prostredníctvom technológie DSM-BIA. Táto technológia je založená na meraní tela nie ako celku, ale po jednotlivých častiach (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha) čo poskytne človeku dokonalý prehľad o kompozícii jeho tela. .

Meranie prístrojom InBody trvá pár minút, je neinvazívne a poskytuje výsledky o Vašom tele na veľmi vysokej úrovni.

Čo meria InBody 770 :

človek stojaci na InBody

 • množstvo telesného tuku
 • hmotnosť kostrového svalstva
 • objem vody v organizme
 • proteíny a minerálne látky
 • celková hmotnosť
 • viscerálny (útrobný) tuk
 • BMI index, WHR index, ABSI index
 • bazálny metabolizmus
 • rozloženie tukov a svalov v jednotlivých častiach tela
 • vyváženosť jednotlivých častí tela
 • odporúčanie na cieľovú váhu
 • história a priebeh meraní

Všetky tieto informácie sú cenným zdrojom k Vašej zmene.

 

AKO SA PRIPRAVIŤ NA MERANIE

pravidla-merania

 • Aby ste zabezpečili konzistentné testovacie podmienky a efektívne sledovanie zmien zloženia tela, postupujte pred každým testom podľa týchto pokynov.
 • KEDY SA ČLOVEK NEMÔŽE MERAŤ

CHCEM SA OBJEDNAŤ