bodyscan_dna_img
Picture of Daniela Nestorová

Daniela Nestorová

Nutričný poradca

Čo vám môže váš test DNA priniesť?

S pojmom DNA sa stretávame čoraz viac a viac. Je nesmierne dôležité vedieť analyzovať seba, svoje telo a zdravie pokiaľ sa chceme vybrať tým správnym smerom k lepšiemu, zdravšiemu žitiu.

Posledné články

Čo vám môže váš test DNA priniesť?

    Stále viac než kedykoľvek predtým si uvedomujeme, že životné prostredie a náš každodenný životný štýl má vplyv na naše zdravie. Dozvedáme sa stále viac o účinkoch zdedených vlastností. Aký význam má práve tá naša krvná skupina, akú máme náchylnosť na vznik a priebeh rôznych ochorení. Pochopenie vzťahov medzi  prostredím a našimi génmi a toho, ako to všetko komplexne ovplyvňuje osobné  zdravie, ponúka množstvo potenciálnych príležitostí. Okrem spoznávania ľudského genómu sme svedkami vedeckého objavovania mnohých detailov z genetiky a epidemiologického výskumu. Štúdium interakcií medzi génmi a prostredím nám môže pomôcť identifikovať nové alebo potvrdiť podozrivé environmentálne rizikové faktory. Pochopiť príčiny nášho stresu, nekvalitného spánku alebo aj odolnosti nášho prirodzeného  imunitného systému.  


Využite zľavu 30% na nákup DNA testu

a objavte čo vo vás naozaj je.

Stačí ak použijete kupón: SKBODY

Uplatniť ho môžete na stránkach GenePlanet


Niektoré informácie o DNA

   Slová ako „genetická výbava“, „genofond“, „gény“  alebo  aj samotná skratka „DNA“ sa stali súčasťou nášho takmer každodenného  vyjadrovania sa.  V nedávnej minulosti hlavne v súvislosti s vyhľadávaním páchateľov závažných trestných činov a určovaní otcovstva.  V súčasnosti aj s hľadaním  príbuzných či nášho pôvodu v rámci vypracovávania rodinných rodokmeňov.  V dnešnej dobe a neskutočne rýchlo sa vyvíjajúcich rôznych vedeckých disciplín, sa môže každý dozvedieť o svojej vlastnej genetickej výbave zaujímavé podrobnosti. Stačí si objednať a dať si kvalifikovane urobiť svoj vlastný DNA test v renomovanom laboratóriu. Genetické testovanie ponúka informácie, na základe ktorých si každý môže upraviť a skvalitniť svoj vlastný každodenný životný štýl. Aj pohybové aktivity, zloženie a spôsob dlhodobého stravovania sa.

mobil screen - geneticky vysledok

Genetický kód a jeho štruktúra

     Čo sa vlastne skrýva pod označením DNA? Táto skratka je odvodená z anglického názvu chemickej zlúčeniny deoxyribonucleic acid. Deoxyribonukleová kyselina (DNA) spolu s kyselinou ribonukleovou (RNA) patrí medzi zložité chemické látky vyskytujúce sa v bunkovom jadre. Pokiaľ sa rozhodnete dať si urobiť test DNA, potom máte možnosť dozvedieť sa akú podobu a štruktúru má váš genetický kód. Genetickú informáciu obsahujúcu všetky pokyny, ktoré váš organizmus potrebuje na svoj rast, rozmnožovanie a celkové fungovanie. DNA sa prenáša z rodičov na ich potomstvo počas oplodnenia. Štruktúra DNA každého človeka je jedinečná – okrem identického dvojčaťa, ktoré má rovnakú DNA ako jeho súrodenec.

A čo sú vlastne tie gény?

      Gény sú malé časti DNA, ktoré sú genetickým kódom pre zdedenú vlastnosť, ako je napríklad tvar ucha alebo farba očí. Od každého zo svojich rodičov dedíte páry génov pre väčšinu charakteristík. Gény sú usporiadané do väčších stočených štruktúr nazývaných chromozómy. Ľudia majú celkovo 46 chromozómov. Od každého z rodičov ich dedíme 23. Všetky chromozómy organizmu sa sčítajú a vytvárajú jeho genóm. Každý človek na Zemi má jedinečný genóm.

Čo je genetické testovanie?

     Genetické testovanie hľadá zmeny, niekedy nazývané mutácie alebo varianty, vo vašej DNA. Testovanie je užitočné v mnohých oblastiach medicíny. Môže zmeniť lekársku starostlivosť, ktorú dostávate vy alebo váš rodinný príslušník.. Testov existuje niekoľko rôznych druhov.  Genetické testy sa robia zo vzorky krvi alebo slín. Test DNA si môže  objednať váš obvodný lekár alebo aj vy samotní v súkromnom laboratóriu. Genetické testovanie priamo u spotrebiteľa poskytuje ľuďom prístup k ich genetickým informáciám bez toho, aby sa do procesu nutne zapojil poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zdravotná poisťovňa.

Čo tak skúsiť známy DNA test MyLifestyle?

    Testy DNA si často dajú urobiť aj zdraví ľudia, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o svojom genetickom kóde.  Výsledky testu DNA MyLifestyle, podrobne prediskutované s odborníkom, sa môžu úspešne použiť pri rozhodovaní sa o organizovaní si svojho vlastného životného štýlu. Test obsahujúci viac ako 70 genetických analýz pokrýva kľúčové oblasti nášho dňa. Oddychu, spánku, stravovania sa či stresových situácií doma alebo v práci. Pokiaľ sa správne analyzujú a pochopia výsledky vášho DNA testu MyLifestyle, potom to môže mať podstatný prínos pre zdravý spôsob vášho života. Získate informácie, ako sa zdravo stravovať, mať dostatok hodín kvalitného spánku a vedieť predvídať dôvody vášho stresu. Ujasníte si, ktoré športové aktivity najlepšie zodpovedajú prirodzeným preferenciám vášho tela. Správne porozumenie vašim  genetickým predispozíciám vám pomôže pri posilňovaní vlastného imunitného systému. Ich znalosť sa dá úspešne využiť  na dosiahnutie vašich osobných cieľov a najmä dlhodobého zdravého životného štýlu.

dna test - screen

Využite zľavu 30% na nákup DNA testu

a objavte čo vo vás naozaj je.

Stačí ak použijete kupón: SKBODY

Uplatniť ho môžete na stránkach GenePlanet


Facebook
LinkedIn

Ostatné články

granátové jablká

Superdiet

Granátové jablko pôsobí ako prírodný antioxidant aj preto patrí medzi ovocie, ktoré je súčasťou tradičnej medicíny už od čias Egypťanov.

bodyscan_dna_img

Čo vám môže váš test DNA priniesť?

S pojmom DNA sa stretávame čoraz viac a viac. Je nesmierne dôležité vedieť analyzovať seba, svoje telo a zdravie pokiaľ sa chceme vybrať tým správnym smerom k lepšiemu, zdravšiemu žitiu.